தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் ‘Accounts Officer, Class III’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostAccounts Officer, Class III
Last Date13-08-2022
Date of Examination18-10-2022
Age (i) 37 years@ in case of persons who are in regular
service under the Government of Tamil Nadu.
(ii) 32 years@ in the case of all other persons.
Qualification10th + HSC or its equivalent + Bachelor‟s Degree + P.G. Degree
No. of Posts23
SalaryRs. 56,900/- to 2,09,200/-
Mode of Selection(i) Examination (Computer Based Test Method) and
(ii) Oral Test in the shape of an interview.
The final selection will be made on the basis of the total marks obtained by the applicants at the CBT examination and oral test taken together subject to the rule of reservation of appointments.
Apply ModeOnline
NotificationLink
WebsiteLink