சென்னை பல்கலை கழகத்தில் ‘Lab Technician III’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostLab Technician III
Last Date & Time13-02-2023 & 5.00 pm
AddressDr. B. Usha Rani,
Assistant Professor-Gr-11,
Department of Genetics,
University of Madras,
Taramani, Chennai – 600113
No of Postsvarious
Age30 years
SalaryRs. 18,000/-
Qualification12th, DMLT, B.Sc, Degree in Biological Science
Job LocationChennai
Notification & Application FormLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink