சென்னை துறைமுகத்தில் ‘Deputy Traffic Manager’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostDeputy Traffic Manager
Last Date13-04-2023
AddressSecretary,
Chennai Port Authority,
Rajaji Salai,
Chennai-600001.
No of Posts4
Ageupto 40 years
QualificationDegree
SalaryRs.60,000/- to Rs. 1,80,000/-
Job LocationChennai
Mode of SelectionWritten Exam / Interview
Apply ModeOnline
Notification & Application FormLink
WebsiteLink