கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில் (DHS) ‘செவிலியர்கள்’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostStaff Nurse
Last Date & Time31-01-2023 & 5.00 pm
AddressThe Executive Secretary / Deputy Director of Health Services,
District Health Society,
Office of the Deputy Director of Health Services,
Krishnagiri District – 636 001
Emaildphkgi@nic.in
No of Posts172
Age50 years
SalaryRs.18,000/-
QualificationB.Sc(Nursing) / DGNM
Job LocationKrishnagiri
Notification & Application FormLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink