கோயம்பத்தூர், ஒருங்கினணந்த சேவை மையத்தில் (OSC – One Stop Centre) பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostSecurity & Multipurpose Helper
Last Date & Time10-07-2023
AddressDistrict Social Welfare Officer,
District Collectorate Campus,
Old building, Ground floor,
Coimbatore 641018.
Contact No0422-2305156
No. of Posts3
Age21 to 40 years
QualificationPost Graduate in Social Work (MSW – PG) | 8th pass (a) 10th pass failed
SalaryRs.6,400/- & Rs.15,000/-
Job LocationCoimbaore
Notification Link
Apply ModeOffline
WebsiteLink