புதுக்கோட்டை மாவட்டம் , ஒருங்கினணந்த சேவை மையத்தில் (OSC – One Stop Centre)வேலைவாய்ப்புகள் பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostSenior Counsellor, Case Worker & watchman
Last Date & Time05-07-2023, 5.00 pm
AddressDistrict Social Welfare Officer,
District Collectorate Campus,
Pudukkottai-622001
No. of Posts4
QualificationPost Graduate Degree / BL
SalaryRs.10,000/- to Rs.20,000/-
Mode of SelectionInterview
Job locationPudukottai
Notification & Application FormLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink