ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையில் (TamilNadu State Rural Livelihood Mission-TNSRLM) ‘Block Mission Manager & Block Co-Ordinator’பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostBlock Mission Manager & Block Co-Ordinator
Last Date & Time11-07-2023, 5.45 pm
AddressMission Director,
TamilNadu State Rural Livelihood Mission,
District Rural Livelihood Mission,
Integrated Panchayat Office,
Sivaganga-630562
No. of Posts8
QualificationGraduate
Age28 years
SalaryRs.12,000/- to Rs.15,000/-
Job LocationSivaganga
Mode of selectionWritten Exam & Interview
Notification Link
Apply Modeoffline
WebsiteLink