இந்திய மொழிகளின் நடுவண் நிறுவனத்தில் (Central Institute of Indian Languages-CIIL) ‘ Resource Persons (Teaching)’பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostResource Persons (Teaching)
Last Date26/07/2022
AddressCentral Institute of Indian Languages
Manasagangotri, Hunsur Road, Mysore – 570006 KARNATAKA
Contact No91-821-234-5000
QualificationPost-Graduation (MA/MSc/M.Com/MCA etc.)
No. of Posts40
Job LocationAll Over India
SalaryRs. 39,000/-
Mode of SelectionInterview
Apply ModeOnline
NotificationLink
WebsiteLink