இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் (IIITDM) ‘Training and Placement Officer’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostResearch Project Intern
Walk-in Interview Date 31-05-2023, 10.00 am
Place of InterviewIndian Institute of Information Technology Design and Manufacturing,
Kancheepuram Off Vandalur-Kelambakkam Road, Melakkottaiyur,
Chennai-600127 (Kandigai- Bustop)
Contact No044-27476393 / 044-27476325
Emailsricce@iiitdm.ac.in / vtmallina@iiitdm.ac.in
No. of Posts3
QualificationPre-final year students of B.Tech. or Dual Degree in Mechanical Engineering or Manufacturing Engineering or Automobile Engineering or any other equivalent.
SalaryRs.6,000/-
Mode of SelectionWalk-In Interview
Job locationKancheepuram
Notification Link
Apply ModeWalk-in Interview
WebsiteLink