அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் (AU-FRG Institute for CAD/CAM) ‘Project Assistant I & Project Assistant II’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostProject Assistant I & Project Assistant II
Last Date & Time30-03-2023, 5.30 pm
AddressThe Director,
AU-FRG Institute for CAD/CAM,
Anna University, CEG Campus,
Chenni – 600 05
Emailannacad@annauniv.edu
044-2235 8051
No of Posts8
QualificationProject AsissME/M.Tech in Design & Manufacturing
BE / B. Tech in Mechanical
Job LocationChennai
Notification & Application FormLink
Apply ModeOffline
Mode of SelectionWritten Exam & Interview
WebsiteLink