மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில் (MRB)வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில் (Medical Services Recruitment Board-MRB) ‘Pharmacist’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. Post Pharmacist Last Date 30-08-2022 No. of Posts 889 Qualification A Diploma in Pharmacy or Bachelor of Pharmacy or Pharm. D Salary Rs.35,400 – 1,12,400 (Pay Matrix Level-11) Job Location All Over India Mode of Selection Written Exam & Interview Apply Mode Online … Continue reading மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில் (MRB)வேலைவாய்ப்புகள் – 2022