UIDAI நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

UIDAI நிறுவனத்தில் (Unique Identification Authority of India – UIDAI) பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப் பட்டுள்ளன பணி Deputy Director (Technology), Assistant Director (Technology), Technical Officer & Assistant Section Officer கடைசி தேதி 24-01-2022 முகவரி Assistant Director General (HR),Unique Identification Authority of India(UIDAI),Aadhaar Complex, NTI Layout,Tata Nagar,Kodigehalli, Technology Centre,Bengaluru – 560092 காலியிடங்கள் 11 வயது 56 வயதுக்குள் இருத்தல் வேண்டும் பணியிடம் … Continue reading UIDAI நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022