அறிவியல் இயற்கை உலகம் சுற்றுச்சூழல்

பூமியின் வட காந்த முனையில் விரைவான மாற்றம் திசைகாட்டும் கருவியில் மாற்றமா : விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு

பூமியின் உள்ளே ஆழமான திரவ இரும்புகளில் எதிர்பாராத மாற்றங்களால் உருவாகும் காந்த துருவ முணை இயக்கப்படுகிறது.
 
வட காந்த முனை நோக்கி திசைகாட்டி ஊசி புள்ளிகள் உள்ளன. வடகிழக்கு கனடாவின் கடற்கரையிலிருந்து ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னர் ஆர்க்டிக் பெருங்கடலின் நடுவில் இருந்து கணிக்க முடியாத ஒரு புள்ளி ரஷ்யா நோக்கி செல்கிறது.
 
அது சுமார் 50 கிமீ (30 மைல்) ஒரு வருடத்தில் நகரும். அது 1900 மற்றும் 1980 க்கு இடையில் மிக அதிகமாக நகரவில்லை, ஆனால் கடந்த 40 ஆண்டுகளில் அது உண்மையில் அதிக வேகம் காட்டுகிறது என எடின்பர்க் நகரின் பிரிட்டிஷ் புவியியல் ஆய்வு மையத்தை சேர்ந்த சியாரன் பேகன், கூறி உள்ளார்.
 
இதனால் திசைகாட்டும் கருவியில் புதிய மாற்றங்கள் அவசியம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர்.
மேலும் ஆர்ட்டிக்கில் கப்பல்கள், விமானங்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் மூலம் வழிநடத்துவதற்கு உதவுகின்ற திசைகாட்டியில் ஒரு முன்மாதிரியான முன்னோடித்தனமான ஆரம்ப மேம்படுத்தலை உருவாக்க வேண்டும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கட்டாயப்படுத்தி வருகின்றனர் என விஞ்ஞானிகள் கூறினர்.
 
2020 ஆம் ஆண்டில் ஒரு உலக காந்த திசை வழிகாட்டி மாதிரியின் ஐந்து வருடகால புதுப்பிப்பு நடைபெறும். ஆனால் அமெரிக்க இராணுவம் முன்னெப்போதும் இல்லாத ஒரு ஆரம்ப மதிப்பீட்டைக் கோரி உள்ளது.
 
BGS உடன் இணைந்து அமெரிக்க தேசிய கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகத்துடன் இந்த மாதிரியை உருவாக்குகிறது.காந்த மாதிரியை நேட்டோவும், அமெரிக்க மற்றும் பிரிட்டிஷ் இராணுவமும் காந்த மாதிரியைப் பயன்படுத்துபவர்களிடையே உள்ளனர்.
 
முக்கியமாக கனடாவின் வடக்கே ஆர்க்டிக் பெருங்கடலில் நகரும் துருவத்தை வழிநடத்துகிறது.
 
துருவ மாற்றம் வேகமாக நடந்து வருவதால், இந்த பிராந்தியத்தில் பெரிய தவறுகளைச் நடக்கிறது என கொலராடோ போல்டர் மற்றும் NOAA இன் தேசிய மையங்கள் சுற்றுச்சூழல் தகவல் பற்றிய ஒரு புவியியலாளர் ஆர்னாட் சல்லியட் நேச்சுரல் பத்திரிகையில் தெரிவித்து உள்ளார்.
 
பல ஸ்மார்ட்போன்கள், போகாமன் கோ போன்ற வரைபடங்களை அல்லது விளையாட்டுகளை நோக்குவதற்கு உதவும் உள்ளமைக்கப்பட்ட திசைகாட்டிகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. இருப்பினும் பெரும்பாலான இடங்களில், திசைகாட்டி ஐந்து ஆண்டு மாதிரிகளில் அனுமதிக்கப்படும் பிழைகளை மட்டுமே சுட்டிக்காட்டும், என பேகன் தெரிவித்து உள்ளார்.

பகிர்வுக்கு