மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில்(MRB) வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில் (Medical Services Recruitment Board-MRB) ‘Junior Analyst’  பணிக்கான பணியிடங்கள் வெளியிட்டுள்ளன. Post Junior Analyst Date 05-04-2022 Address Medical Services Recruitment Board7th floor, DMS building359, Anna Salai,Chennai – 600006 Email mrb.tn@nic.in No of Vacancies 29 Age 59 years Qualification Master’s Degree in Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition … Continue reading மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில்(MRB) வேலைவாய்ப்புகள் – 2022