தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தில் வேலைவாப்புகள் – 2023

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தில் ‘Young Professional’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. Post Young Professional Last Date 27-01-2023 No of Posts 43 Qualification B.A/B.E/ B.Tech /B.EdA Master’s Degree (MBA/ Masters in Economics/ Psychology/Sociology/ Operations Research/ Statistics/ Social Work/ Management/ Finance/ Commerce/ Computer Applications etc.) Salary Rs.50,000/- Mode of Selection Personal Interview, Group Discussion and Computer Proficiency Test Notification … Continue reading தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தில் வேலைவாப்புகள் – 2023