தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

தேசிய தொற்று நோயியல் நிறுவனத்தில் ( National Institute of Epidemiology – NIE ) ’பல்வேறு’  பணிக்கான பணியிடங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. பணி Consultant (Epidemiology), Junior Consultant (Epidemiology), Project Scientist – B (Medical), Project Technical Officer (Lab), Project Technical Officer (MSW), Project Technical officer (Statistics), Project Scientist C (Medical), Junior Consultant, நேர்காணல் / எழுத்துமுறை தேர்வுதேதி மமற்றும் நேரம் 03-02-2022 & 04-02-2022 9.30 … Continue reading தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022