தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (National Institute for Research in Tuberculosis-NIRT) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான பணியிடங்களை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பணி பணி (i) : Consultant (Server Administrator) & Consultant (System Administrator)பணி (ii) : Project Research Associate, Project Senior Research Fellow, Project Junior Research Fellow கடைசி தேதி பணி (i) : 24-01-2022பணி (ii) : நேர்காணல் எழுத்துத் தேர்வு / நேர்காணல் தேதி : 25-01-2022 முகவரி … Continue reading தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022