தமிழ் நாடு முதலமைச்சரின் புத்தாய்வுத் திட்டத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் (TNCMFP) – 2022

தமிழ் நாடு முதலமைச்சரின் புத்தாய்வுத் திட்டத்தில் (Tamil Nadu Chief Minister’s Fellowship Programme -TNCMFP) ‘Fellows’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன Post Fellows Last Date 10-06-2022 Address Principal Secretary to GovernmentSpecial Programme Implementation Department,Secretariat, Chennai-600 009 Email tncmfpappqueries@gmail.com No. of Vacancies 30 Qualification First-class in Bachelor’s degree in respect of Professional Courses (Engineering, Medicine, Law, Agriculture, Veterinary Science) / First-class … Continue reading தமிழ் நாடு முதலமைச்சரின் புத்தாய்வுத் திட்டத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் (TNCMFP) – 2022