தமிழ் நாடு மாநில ஈர நில ஆணையத்தில் வேலைவாய்ப்புகள்  (TNSWP) – 2022

தமிழ் நாடு மாநில ஈர நில ஆணையத்தில் பல்வேறு பணிக்கான பாணையிடங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. Post GIS Expert, Junior Consultant, Data Entry Operator, Legal Expert & Accountant Last Date & Time 07-07-2022 & 04.00 pm Address Additional Principal Chief Conservator of Forests & Member Secretary,Tamil Nadu State Wetland Authority,Panagal Building,Saidapet,Chennai-600015. No. of Vacancies 15 Qualification M.Tech / Ph.D / MCA … Continue reading தமிழ் நாடு மாநில ஈர நில ஆணையத்தில் வேலைவாய்ப்புகள்  (TNSWP) – 2022