தமிழ் நாடு சீறுடை பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

தமிழ் நாடு சீறுடை பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில் ‘பல்வேறு’  பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. Post Grade II Police Constables, Grade II Jail Warders and Firemen Last Date 15-08-2022 Age 18 to 37 years No. of Posts 3552 Mode of Selection Interview Apply Mode Online Notification Link Website Link