தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் (Tamil Nadu Public Service Commission-TNPSC) ‘இளநிலை மறுவாழ்வு அலுவலர்’ பதவிக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostJunior Rehabilitation Officer
Last Date07-01-2023
Exam Date01-04-2023
No. of Posts7
Qualification(i) Post Graduate Degree in Psychology or Post Graduate Degree in Social Work or Sociology; and
(ii) Not less than 2 years of experience in interpretation of Psychological tests or placement of persons with disabilities.
SalaryRs.35,600-1,30,800/- (Level-12)
Job LocationAll Over Tamil Nadu
Mode of SelectionExamination (Computer Based Test Method) and Interview
Notification Link
Apply ModeOnline
WebsiteLink