தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தில் (TTDC)வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தில் (Tamil Nadu Tourism Development Corporation Ltd.-TTDC) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன Post AGM, Manager, Sr. Associate & Associate Last Date 26-08-2022 Address Tamil Nadu Tourism Development Corporation Ltd.Tamil Nadu Tourism Complex, No.2, Wallajah Road, Chennai – 600 002 Email hr@ttdconline.com Contact No. 044 25333850, 25333333, 25333857, 25333294 Age 30 – 45 years … Continue reading தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தில் (TTDC)வேலைவாய்ப்புகள் – 2022