தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் (TNPSC) வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் (Tamil Nadu Public Service Commission – TNPSC) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன Post Assistant Section Officer in Secretariat & Assistant in Secretariat Last Date 21-09-2022 Examination Date 18-12-2022 Qualitification Bachelor’s Degree / Bachelor’s Degree in Commerce or Economics or Statistics No of Posts 161 Age 18 to 40 years Salary Rs.20,000/- to Rs.1,34,200/- … Continue reading தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் (TNPSC) வேலைவாய்ப்புகள் – 2022