தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில்(Tamil Nadu Public Service Commission-TNPSC) ‘Vocational Counsellor and Community Officer’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostVocational Counsellor and Community Officer
Last Date26-08-2022
Date of Examination12-11-2022 &13-11-2022
Age32 years
QualificationVocational Counsellor : Must hold a Post-Graduation in Social Work with Medical and Psychiatric Social Work as special subject
Community Officer : Master’s Degree in Social Work
No. of Posts16 (Vocational Counsellor : 5 & Community Officer : 11)
Mode of SelectionWritten Examination / Interview
Apply ModeOnline
NotificationLink
WebsiteLink