தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில்(Tamil Nadu Public Service Commission-TNPSC)’Combined Civil Services Examination-I (Group-I Services)’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostCombined Civil Services Examination-I (Group-I Services)
Last Date22-08-2022
Date of Examination31-10-2022
Age21 to 40 years
QualificationDegree
No. of Posts92
Mode of SelectionWritten Examination / Interview
Apply ModeOnline
NotificationLink
WebsiteLink