டைடல் பார்க்(Tidel Park) நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

டைடல் பார்க்(Tidel Park) நிறுவனத்தில் ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன Post (i) Assistant / Deputy Manager (Civil) (ii) Assistant / Deputy Manager (Mechanical) Last Date & Time 31-05-2022, 5.00 pm Address TIDEL PARK COIMBATORE LIMITEDELCOSEZ, Villankurichi Road,Civil Aerodrome Post,Coimbatore – 641 014, Tamil Nadu No. of Vacancies 2 Age 30 years Qualifiation Degree in Civil / Mechanical Engineering Job … Continue reading டைடல் பார்க்(Tidel Park) நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022