சென்னைத் துறைமுகத்தில்(CPT) வேலைவாய்ப்பு-2021

சென்னைத் துறைமுகத்தில் Deputy Chief Accounts Officer, Chief Engineer, Secretary போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்கான பணியிடங்கள்  வெளியிட்டுள்ளன. பணி : Deputy Chief Accounts Officer (Class I)  , Chief Engineer(HOD), Secretary(HOD) கடைசி தேதி : Deputy Chief Accounts Officer (Class I)  : 04-06-2021 Chief Engineer(HOD) & Secretary(HOD) : 05-06-2021 முகவரி : THE SECRETARY, CHENNAI PORT TRUST, No.1, RAJAJI SALAI, CHENNAI – … Continue reading சென்னைத் துறைமுகத்தில்(CPT) வேலைவாய்ப்பு-2021