கிறிஸ்டியன் மருத்துவக் கல்லூரி வேலூரில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

வேலூர் கிறிஸ்டியன் மருத்துவக் கல்லூரியில் பல்வேறு பணிக்கான பணியிடங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன பணி Assistant Programmer , Scientist , Assistant Professor, Registrar (NON-PG) FOR THE DEPARTMENT OF DERMATOLOGY, VENEREOLOGY & LEPROSY UNIT-I, Junior Research Officer, Personnel Manager, Mechanical Engineer, Electrical Engineer & Environmental Engineer, Jr. Administrative Assistant, Junior Research Fellow கடைசி தேதி 19-03-2022, 21-03-2022, 25-03-2022, 26-03-2022, 28-03-2022 & 31-03-2022 முகவரி கிறிஸ்தவ மருத்துவக் … Continue reading கிறிஸ்டியன் மருத்துவக் கல்லூரி வேலூரில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022