காஞ்சிபுர மாவட்டம் ஒருங்கிகிணைந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தில்(DCPU-District Child Protection Unit) மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் பல்வேறு பணியிடங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostCounsellor and Out Reach Worker
Last Date & Time16-05-2022, 5.30 pm
AddressDistrict Child Protection Officer,
District Child Protection Unit,
No: 317 KTS Mani Street,
Mamallan Nagar, Kanchipuram-631502.
Qualifiation10th Std / 12th Std / Graduate
SalaryRs. 8,000/- to Rs.14,000/-
Age40 years
No. of Vacancies2
Job LocationKancheepuram
Mode of SelectionInterview
Applying ModeOffline
Notification & Application FormLink
WebsiteLink