கவச வாகனங்கள் நிகாம் லிமிடெட் (Armoured Vehicles Nigam Limited – AVNL) நிறுவனத்தில் பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostCOMPANY SECRETARY, CONSULTANT (BUSINESS STRATEGY, MARKETING), . SR. EXECUTIVE (BUSINESS STRATEGY, MARKETING), SR. MANAGER (COST ACCOUNTING), CONSULTANT (FINANCE & ACCOUNTS , SR. MANAGER (CORPORATE TREASURY MANAGEMENT), DATABASE ADMINISTRATOR , SYSTEM ADMINISTRATOR (LINUX) & WEB DEVELOPER (PHP)
Last Date17-08-2022
AddressWorks Manager/CO & HR,
Armoured Vehicles Nigam Limited,
HVF Road, Avadi, Chennai – 600054
Emailinfo@avnl.co.in
Contact No.044-26383601, 044-26384784
Age27 to 65 years
QualificationQualified Company Secretary having Associate/Fellow membership of the ICSI Institute / Degree in any Discipline with PG Diploma inBusiness Management or Marketing Management / Chartered Accountant or CMA or MBA / Bachelor’s degree in Computer Science, IT,Information Systems (or) MCA (or) related technical degree /
No. of Posts9
SalaryRs.80,000/- to Rs.1,10,000/-
Mode of SelectionInterview /interaction
Apply ModeOffline
NotificationLink
WebsiteLink