ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையில் (TNSRLM) வேலைவாய்ப்புகள் – 2023

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையில் (TamilNadu State Rural Livelihood Mission-TNSRLM) ‘Block Mission Manager & Block Co-Ordinator’பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. Post Block Mission Manager & Block Co-Ordinator Last Date & Time 11-07-2023, 5.45 pm Address Mission Director,TamilNadu State Rural Livelihood Mission,District Rural Livelihood Mission,Integrated Panchayat Office,Sivaganga-630562 No. of Posts 8 Qualification Graduate Age 28 years Salary Rs.12,000/- to Rs.15,000/- … Continue reading ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையில் (TNSRLM) வேலைவாய்ப்புகள் – 2023