இந்திய தொழில் நுட்ப கழகத்தில் (IIT)வேலைவாய்ப்புகள்-2022

இந்திய தொழில் நுட்ப கழகத்தில்(IIT) ‘Hardware Engineer & Assembly Technician’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன Post (i) Hardware Engineer(ii) Assembly Technician Last Date  18-11-2022 Address CENTRE FOR INDUSTRIAL CONSULTANCY AND SPONSORED RESEARCHINDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS CHENNAI – 600 036 EMail recruitment@imail.iitm.ac.in / icsrrecruitment@iitm.ac.in Contact No. 044 – 2257 9796 Salary (i) Hardware Engineer : Rs. 20,000 – … Continue reading இந்திய தொழில் நுட்ப கழகத்தில் (IIT)வேலைவாய்ப்புகள்-2022