இந்திய உளவு துறையில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2021

இந்திய உளவு துறையில் பல்வேறு பணிக்கான பணியிடங்கள் வெளியிட்டுள்ளன கடைசி தேதி : அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட தேதியிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்கவேண்டும் பணி : Deputy Director / Tech , Deputy Central Intelligence Officer / Tech, Deputy Central Intelligence Officer / Tech – Telephone , Junior Intelligence Officer-II/Tech, Senior Research Officer , Research Assistant , Senior Foreign Language Adviser, Assistant Central Intelligence Officer / Language,  Assistant … Continue reading இந்திய உளவு துறையில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2021