இந்திய உளவுத்துறையில்(INTELLIGENCE BUREAU – IB) வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

இந்திய உளவுத்துறையில்(INTELLIGENCE BUREAU – IB)  ‘பல்வேறு’  பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. Post Executive officer, Cook, Senior Facility Caretaker, Junior Intelligence Officer, Security Assistant Last Date 21-08-2022 Age 18 to 37 years No. of Posts 766 Qualification 8th, 10th, Graduate, Diploma, Any Degree, Diploma in Engineering Salary Rs.21,700 – 1,51,100/-  Job Location All Over India Mode of Selection … Continue reading இந்திய உளவுத்துறையில்(INTELLIGENCE BUREAU – IB) வேலைவாய்ப்புகள் – 2022