அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு பணிகளுக்கான பணியிடங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

பணி 1 : Account’s Officer

கடைசி நாள்: 14-07-2021

முகவரி :

NHHID, Kalajiyam Building, 2nd Floor,                                                         Opposite to Mining Engineering,CEG Campus
Anna University,
Chennai-44.

தொலைபேசி எண் : +91-44-2234 7938 / 7953

காலியிடங்கள் : 1

பணியிடம் : சென்னை

கல்வித்தகுதி : M.com / MBA

சம்பளம் : ரூ. 30,000/  – 34,000/-

தேர்வு செய்யப்படும் முறை : நேரடி நேர்காணல்

மேலும் வேலைவாய்ப்பு பற்றி முழுமையான விவரங்களை அறிய

 

பணி 2 : Project Internship

நேர்காணல் நாள்: 15-07-2021

முகவரி :

Dr. Jhansi Nathan,
INSPIRE Faculty,
AUKBC Research Centre, Anna University,
MIT Campus, Chennai.

மின்னஞ்சல் : jhansi.nathan@au-kbc.org

காலியிடங்கள் : 2

பணியிடம் :சென்னை

கல்வித்தகுதி : B.Tech / M.Sc / M.Tech

சம்பளம் : ரூ. 10,000/  – 15,000/-

தேர்வு செய்யப்படும் முறை : நேரடி நேர்காணல்

மேலும் வேலைவாய்ப்பு பற்றி முழுமையான விவரங்களை அறிய

 

பணி 3 : Technical Assistant

கடைசி நாள்: 24-07-2021

முகவரி : Dr. P. Varalakshmi
Principal Investigator – TNSCST Funded Project
Associate Professor,
Department of Computer Technology,
Madras Institute of Technology,
Anna University,
Chennai-44.

மின்னஞ்சல் : varanip@gmail.com

காலியிடங்கள் : 1

பணியிடம் :சென்னை

கல்வித்தகுதி : 12/டிப்ளோமா

சம்பளம் : ரூ. 5,000/

தேர்வு செய்யப்படும் முறை : நேரடி நேர்காணல்

மேலும் வேலைவாய்ப்பு பற்றி முழுமையான விவரங்களை அறிய

இணையதளம்

நபார்ட் ஆலோசனை சேவையில் வேலைவாய்ப்பு-2021